Ηλιακοί θερμοσίφωνες με σωλήνες κενού

Οι σωλήνες κενού αποτελούνται από δύο υαλοσωλήνες που βρίσκονται ο ένας μέσα στον άλλο. Ο εξωτερικός με τον εσωτερικό έχουν μεταξύ τους ένα κενό αέρος. Το κενό αέρος έχει άριστες θερμομονωτικές ιδιότητες. Στον εσωτερικό υαλοσωλήνα έχουμε 12 ειδικές επιστρώσεις οι οποίες μας επιτρέπουν να έχουμε απορροφητικότητα των ακτίνων του ηλίου μεγαλύτερη από 96%. Στον εσωτερικό υαλοσωλήνα έχουμε φύλλα αλουμινίου τα οποία, λόγω εξαιρετικής θερμικής επαγωγής, επάγουν τη θερμοκρασία από την περιφέρεια του υαλοσωλήνα στο χαλκό που βρίσκεται στο κέντρο του. Ο χαλκός στο εσωτερικό του έχει ένα μη τοξικό υγρό (Αμερικανική πατέντα) το οποίο έχει σημείο βρασμού <25 oC.

Γιατί σωλήνες κενού;

           

  

     

 

 

 

 

 

© 2010 GeoErgo.gr | supported by kkirkos