Η επιχείρηση "GeoErgo - ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" ασχολείται με τις γεωτρήσεις από το 1982.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχει αναλάβει το 95% των Γεωτρήσεων Δήμων-Κοινοτήτων της Ηπείρου και το 90% των Γεωτρήσεων του Σύνδεσμου Σ.Υ.Δ.Κ.Λ. Ιωαννίνων.

Επίσης, έχει αναπτύξει συνεργασίες στον τομέα των γεωτρήσεων με πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο νομό Ιωαννίνων, οι σημαντικότερες από τις οποίες αναφέρονται παρακάτω:

Η πολύχρονη εμπειρία της επιχείρησης "GeoErgo - ΚΛΗΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ" στον τομέα των γεωτρήσεων εγγυάται την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου γεώτρησης και την άψογη συνεργασία με οποιαδήποτε εταιρεία επιθυμεί να εκτελέσει γεώτρηση.

  

 

 

 

© 2010 GeoErgo.gr | supported by kkirkos